חזון


חזונה של תנועת מעייני הישועה הוא קיומה של מדינת ישראל כמדינה בעלת תודעה וזהות יהודית, ברוח משנתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, תלמידיו ותלמידי תלמידיו, וברוח חזונה של הציונות הדתית. חזון כולל זה יתחולל רק דרך התיקון אישימהפרטים, מהישראלי ברחוב שמתחבר ליהדות וחי אותה, דרך קהילות ישראליות הנוהגות עצמן ברוח ישראלית מתחדשת, ועד למדינה עצמה כמדינה עם עומק יהודי וזהות ישראלית-יהודית - זה היעוד האמיתי של מדינת ישראל (וזהו החזון שלנו בתנועת מעייני הישועה).אביחי בוארון, יו'ר
כיפה, יהדות, פרשת שבוע, חגים