תיאום חברותות

שמואל שלמד קבלה מעשית, התחיל להתבלבל ורוצה רב שידריך. ספיר שרוצה רב שיגיד אם היא והחבר שלה זיווג או לחפש משהו אחר. לירן שהתעורר לשאול, לשמוע, לבדוק. הדסה מלוד, שכבר שנים חושבת להתחבר. אליאור מיפו, שרוצה ללמוד על השבת. מורן שרוצה סגולה בדוקה לפרנסה, וכשמקשיבים טוב טוב מבינים שכל רצונה הוא להבין מה זה 'עם סגולה' ומה המשמעות של זה, מבחינתה. דורה וליטל החיילות שכבר שנה לומדות אתנו בטלפון הצבאי כי 'אנחנו רוצות ללמוד משהו באמת עמוק'.

כל חודש הם פונים אלינו בעשרות ויותר. כאלף וחמש מאות בשנה, מחפשים דרך, מבקשים אמונה.אורטל ישראל, מנהלת חדר תיאום
כיפה, יהדות, פרשת שבוע, חגים